با این اسلحه خوفناک دیگر جایی برای پنهان‌شدن نیست!