مایکروسافت به‌روزرسانی را برای رفع مشکل نمایشگر سرفیس بوک عرضه خواهد کرد