لپ‌تاپ شیمیایی ناسا در جستجوی موجودات بیگانه به فضا فرستاده می‌شود