دانش‌مندان موفق به ساخت نوعی فضاپیما شدند که سوختش را از زباله تامین می‌کند!