تکنولوژی جدید ناسا می‌تواند خودروهای الکتریکی را حتی سریع‌تر شارژ کند

ناسا فناوری‌های زیادی تولید کرده است که همگی در ماموریت‌های فضایی کاربرد دارند اما در این بین ممکن است فناوری‌های پیشرفته‌ای وجود داشته باشند که حتی در روی زمین هم بسیار مفید باشند.