پست‌های اخیر

ویدئو چک سیاسی چیست؟!

چند سالی است فدراسیون فوتبال جهانی FIFA به این نتیجه رسیده، با بکارگیری VAR (Video Assistant Referee) یا همان کمک داور ویدئویی، شرایطی را فراهم کند تا از تضییع حقوق تیم های فوتبال…

بررسی‌های اختصاصی