هواوی بایگانی | صفحه 5 از 6 |

هواوی محصولات

 • نمایشگر
 • پردازنده
 • حافظه ram
 • هواوی اسند Y530

  هواوی اسند Y530

  • پردازنده: دو هسته‌ای
  • حافظه RAM: 512 مگابایت
  • ذخیره سازی: 4 گیگابایت
  • نمایشگر: 4.5 اینچ
  • دوربین: 5.0 اینچ
  • حدود قیمت: 350.000 تومان
  6.8
 • هواوی اسند G730

  هواوی اسند G730

  • پردازنده: چهار هسته‌ای
  • حافظه RAM: 1 گیگابایت
  • ذخیره سازی: 4 گیگابایت
  • نمایشگر: 5.5 اینچ
  • دوربین: 5.0 مگاپیکسل
  • حدود قیمت: 470.000 تومان
  7
 • هواوی اسند G630

  هواوی اسند G630

  • پردازنده: چهار هسته‌ای
  • حافظه RAM: 1 گیگابایت
  • ذخیره سازی: 4 گیگابایت
  • نمایشگر: 5.0 اینچ
  • دوربین: 8.0 مگاپیکسل
  • حدود قیمت: 480.000 تومان
  7
 • هواوی اسند Y300

  هواوی اسند Y300

  • پردازنده: دو هسته‌ای
  • حافظه RAM: 512 مگابایت
  • ذخیره سازی: 4 گیگابایت
  • نمایشگر: 4.0 اینچ
  • دوربین: 5.0 مگاپیکسل
  • حدود قیمت: 400.000 تومان
  6.2
 • هواوی اسند Y221

  هواوی اسند Y221

  • پردازنده: دو هسته‌ای
  • حافظه RAM: 512 مگابایت
  • ذخیره سازی: 4 گیگابایت
  • نمایشگر: 3.5 اینچ
  • دوربین: 2.0 مگاپیکسل
  • حدود قیمت: 230.000 تومان
  5.1
 • هواوی اسند Y330

  هواوی اسند Y330

  • پردازنده: دو هسته‌ای
  • حافظه RAM: 512 مگابایت
  • ذخیره سازی: 4 گیگابایت
  • نمایشگر: 4.0 اینچ
  • دوربین: 3.15 مگاپیکسل
  • حدود قیمت: 230.000 تومان
  6.1
 • هواوی اسند G525

  هواوی اسند G525

  • پردازنده: چهار هسته‌ای
  • حافظه RAM: 1 گیگابایت
  • ذخیره سازی: 4 گیگابایت
  • نمایشگر: 4.5 اینچ
  • دوربین: 5.0 مگاپیکسل
  • حدود قیمت: 450.000 تومان
  7
 • هواوی اسند G7

  هواوی اسند G7

  • پردازنده: چهار هسته‌ای
  • حافظه RAM: 2 گیگابایت
  • ذخیره سازی: 16 گیگابایت
  • نمایشگر: 5.5 اینچ
  • دوربین: 13.0 مگاپیکسل
  • حدود قیمت: 1.000.000 تومان
  8
 • هواوی اسند Y200

  هواوی اسند Y200

  • پردازنده: تک هسته‌ای
  • حافظه RAM: 512 مگابایت
  • ذخیره سازی: 256 مگابایت
  • نمایشگر: 3.5 اینچ
  • دوربین: 3.15 مگاپیکسل
  • حدود قیمت: -
  4.7
 • هواوی اسند G740

  هواوی اسند G740

  • پردازنده: دو هسته‌ای
  • حافظه RAM: 1 گیگابایت
  • ذخیره سازی: 8 گیگابایت
  • نمایشگر: 5.0 اینچ
  • دوربین: 8.0 مگاپیکسل
  • حدود قیمت: 650.000 تومان
  6.8
 • هواوی اسند Y520

  هواوی اسند Y520

  • پردازنده: دو هسته‌ای
  • حافظه RAM: 512 مگابایت
  • ذخیره سازی: 4 گیگابایت
  • نمایشگر: 4.5 اینچ
  • دوربین: 5.0 مگاپیکسل
  • حدود قیمت: 320.000 تومان
  6.6
 • هواوی اسند Y511

  هواوی اسند Y511

  • پردازنده: دو هسته‌ای
  • حافظه RAM: 512 مگابایت
  • ذخیره سازی: 4 گیگابایت
  • نمایشگر: 4.5 اینچ
  • دوربین: 3.15 مگاپیکسل
  • حدود قیمت: 270.000 تومان
  6.3