آیا عمر کامپیوترهای خانگی به سر آمده است؟

از عمر IT تنها سه دهه می‌گذرد اما این حوزه از فناوری، در این مدت کوتاه موفق شد که چرخه کاملی را طی کند و امروز به نقطه پایان خود برسد. در روزگارانی نه چندان دور، …

آیا عمر کامپیوترهای خانگی به سر آمده است؟ ادامه مطلب »