آدم کوچولوهایی عجیب با پیچ و مهره!

هرکسی هنری دارد و گاه در زمینه‌ای استاد است! خب، یک جوشکار حرفه‌ای چه گونه می‌تواند از این کار سخت، زمخت و طاقت فرسا، هنر خود را نشان دهد؟ شغلی که در آن فقط آهن و …

آدم کوچولوهایی عجیب با پیچ و مهره! ادامه مطلب »