بزرگترین ساختار فضایی جهان کشف شد!

اگر جهان را بزرگترین ساختار بدانیم، پس BOSS Great Wall لقب دومین را به خود اختصاص می‌دهد. به‌تازگی در پژوهش‌های محققان اختر فیزیک این ساختار به عنوان بزرگترین ساختار دنیا شناسایی شده است. این ابرخوشه حدود 800 …

بزرگترین ساختار فضایی جهان کشف شد! ادامه مطلب »