منشا پیدایش یکی از درخشان‌ترین ابرنواخترهای کیهان کشف شد

ابرنواخترهای فوق‌درخشان (Super-luminous supernovae)، درخشنده‌ترین انفجارهایی هستند که در کل کیهان رخ می‌دهد. یک ابرنواختر فوق‌درخشان می‌تواند در عرض چند ماه، انرژی‌ معادل کل انرژی خورشید در طول حیات‌اش تولید کند. این نوع ابرنواخترها در اوج …

منشا پیدایش یکی از درخشان‌ترین ابرنواخترهای کیهان کشف شد ادامه مطلب »