چرا پشه‌های ریز در طبیعت به دور هم تجمع می‌کنند؟

تقریبا هیچ چیز بد‌تر از دوچرخه‌سواری در کنار یک کانال آب نیست، در حالی که گله‌ای از پشه‌های ریز و سمج، به شما حمله‌ور شده‌اند. اما چرا این متجاوزان نامریی که در همه‌جا یافت می‌شوند، به …

چرا پشه‌های ریز در طبیعت به دور هم تجمع می‌کنند؟ ادامه مطلب »