بازسازی چهره موجودی شبیه انسان که در گذشته وجود داشته است!

درخت خانواده انسان‌ها، شاخه‌های زیادی دارد و ما به‌طور کامل اکثر آنها را نمی‌شناسیم. یکی از رازآمیزترین آنها دنیسوواها (Denisovans) هستند که برای اولین بار در سال ۲۰۰۸ کشف شدند و دانشمندان تنها با استفاده از …

بازسازی چهره موجودی شبیه انسان که در گذشته وجود داشته است! ادامه مطلب »