قیمت ارز بر صعود، قدرت خرید در سقوط!

اوایل مرداد بود که بازار ارز دچار کمی آشفتگی شد و بدین خاطر مطلبی در ارتباط با اینکه آیا تلاطم دوباره به بازار دوباره باز خواهد گشت به رشته تحریر در آوردم. خوشبختانه این نا بسامانی …

قیمت ارز بر صعود، قدرت خرید در سقوط! ادامه مطلب »