پشتیبان‌گیری از اطلاعات و افزونگی اطلاعات چه تفاوتی با یکدیگر دارند؟

طرح‌های پشتیبان‌گیری و افزونگی هر دو روش حفاظت از داده‌ها هستند، اما به‌هیچ عنوان قابل تعویض و جایگزینی نیستند. در این مطلب قصد داریم تا تفاوت این دو روش را مورد بررسی قرار دهیم؛ با ما …

پشتیبان‌گیری از اطلاعات و افزونگی اطلاعات چه تفاوتی با یکدیگر دارند؟ ادامه مطلب »