نسخه جهانی پیام رسان گپ در دسترس قرار گرفت

روز گذشته و در یک سمینار خبری که در نمایشگاه الکامپ تهران برگزار شد، مدیرعامل پیام رسان گپ در مورد اهداف و چالشهای این شرکت را تشریح کرد. مهدی انجیدنی مدیر عامل پیام رسان داخلی گپ …

نسخه جهانی پیام رسان گپ در دسترس قرار گرفت ادامه مطلب »