مرور برچسب

اندونزی زبان انقراض

بقای زبان‌های در حال انقراض به دست گوگل!

باز هم ابتکار عملی دیگر از غول اینترنتی - گوگل این هفته پایگاه اینترنتی را راه اندازی نموده است که هدف از ایجاد آن کمک در راستای حفظ بیش از 3000 زبان در حال انقراض جهان بیان شده است. هدف از پروژه زبان‌های در حال انقراض (Endangered Languages…