آموزش مقدمات شبکه (قسمت اول)

  معرفی شبکه در تعریف یک شبکه به زبان ساده می توان گفت مجموعه ای از کامپیوترهایی به هم متصل شده را یک شبکه می نامند، یک شبکه از کامپیوترها می تواند در یک اتاق، یک (Network) ساختمان، …

آموزش مقدمات شبکه (قسمت اول) ادامه مطلب »