با Nod این انگشتر قدرتمند که جهان شما را به حرکت در می‌آورد آشنا شوید

می‌توانیم عینک گوگل را بر چشمانمان و اسمارت واچ را بر دستانمان ببندیم با اسمارتفونمان هر چیزی را که می‌خواهیم کنترل کنیم، اما برای کنترل تمام این دستگاه‌ها، یک چیز مشترک وجود دارد و آنهم لمس …

با Nod این انگشتر قدرتمند که جهان شما را به حرکت در می‌آورد آشنا شوید ادامه مطلب »