اگر ما اورانیوم بخوریم چه اتفاقی می‌افتد؟

در جدول تناوبی، شما تعداد زیادی از کلماتی را می‌بینید که مشابه آن‌ها را در برچسب مواد غذایی FDA هم پیدا خواهید کرد. مانند: پتاسیم، آهن و کلسیم. اما با نگاه به‌ردیف پایین، شما عناصری را می‌بینید که احتمال …

اگر ما اورانیوم بخوریم چه اتفاقی می‌افتد؟ ادامه مطلب »