مرور برچسب

اولین اجرای حلقه به بعد

آموزش برنامه‌نویسی به زبان ++C (قسمت ششم)

دستور for: این دستوز نیز یک حلقه تکرار است، ولی از تمام دستورهای تکرار کامل‌تر و انعطاف پذیرتر است، (البته این موضوع به این معنا نیست که پس از یادگیری این دستور فقط از این دستور استفاده کنید!) می‌توان در این دستور شمارنده و شرط خروج از حلقه را در…