بنیان‌گذار کارگشا: چرا باید پس از هر زلزله هزاران نفر بی‌خانمان شوند؟

شاید هنوز برای بسیاری از مردم ایران خاطره زلزله‌های سال گذشته فراموش نشده باشد و علی‌الخصوص تهرانی‌ها به شدت با این کلمه دچار استرس می‌شوند که از جمله دلایل این ترس، عدم اطمینان به ساختمان‌هایی است …

بنیان‌گذار کارگشا: چرا باید پس از هر زلزله هزاران نفر بی‌خانمان شوند؟ ادامه مطلب »