HTML به زبان ساده (جلسه آموزشی پنجم)

اول از همه باید این مژده را بدهم که از این جلسه به بعد، دیگر حق ندارید کدها را کپی کنید! بلکه باید خودتان تمامش را بنویسید! البته این را برای آن‌هایی که حس و حال …

HTML به زبان ساده (جلسه آموزشی پنجم) ادامه مطلب »