مرور برچسب

ایده بالکن

ایده جالب یک کمپانی دانمارکی برای ساخت بالکن

اگر یک باکن در خانه خود نداشته باشید داشتن یک بالکن مشرف به شهر شاید یک آرزو برای شما باشد اما اکنون یک کمپانی طراحی دانمارکی راهکاری را برای شما ترتیب دیده است. برند اروپایی Velux اخیرا باکلنی را ابداع کرده است که شاید در نگاه اول یک پنجره عادی…