مرور برچسب

ایرانسل و lte

هفتمین سال فعالیت ایرانسل به همراه خدمات جدید

82درصد جمعیت کشور و بیش از 21هزار کیلومتر از جاده‌های کشور تحت پوشش ایرانسل هستند متوسط قطع تماس ناخواسته در شبکه ایرانسل 79صدم درصد است افزایش 109 درصدی ترافیک دیتای مشترکان ایرانسل علیرضا قلمبر دزفولی با اشاره به پوشش شبکه تلفن همراه ایرانسل در…