مرور برچسب

برنامه IOP

درآمد زایی فیس‌بوک از طریق موبایل

فیس‌بوک به وال استریت نشان داد که درنهایت فهمیده است که چگونه از گستره وسیع کاربران موبایلش درآمد کسب کند. ازرا گوتیل تحلیلگر تحقیقات کار و تکنولوژی می‌گوید که: " فیس‌بوک مجبور بود نشان دهد که می‌توان از موبایل سود دریافت نمود و اکنون آن‌ها ثابت…