چراغ‌ راهنمایی و رانندگی چگونه به وجود آمد و چرا از سه رنگ در آن استفاده می‌شود؟!

یکی از اولین چیزهایی که از کودکی به ما آموزش می‌دهند معنا و مفهوم رنگ‌های چراغ راهنمایی و رانندگی برای عبور و مرور ایمن‌تر است، با دیدن سه رنگ قرمز، زرد و سبز مطابق مفهوم هر …

چراغ‌ راهنمایی و رانندگی چگونه به وجود آمد و چرا از سه رنگ در آن استفاده می‌شود؟! ادامه مطلب »