چرا آدرس وبسایت‌های اینترنتی باید به زبان انگلیسی باشد؟!

این پرسشی است که ذهن افراد زیادی را به خود مشغول ساخته و پاسخ‌های متفاوتی هم برای آن وجود دارد. در این مقاله سعی داریم اطلاعات بیشتری در خصوص تاریخچه شبکه جهانی وب (WWW) و چگونگی پیدایش …

چرا آدرس وبسایت‌های اینترنتی باید به زبان انگلیسی باشد؟! ادامه مطلب »