تبلت ۶۰۰ میلیون تومانی! تا دیر نشده یکی بخرید!/ تصویر

دنیای تبلت‌ها هر روزه در حال پیشرفت به جلو است و در این میان آی‌پدهای اپل نقشی انکار ناشدنی در چنین رشدی داشته‌اند. حال Katherine Hughes آی‌پد را به شکلی در آورده است که برای خریدار ۱۹۲ …

تبلت ۶۰۰ میلیون تومانی! تا دیر نشده یکی بخرید!/ تصویر ادامه مطلب »