مرور برچسب

ترجمه فرمولی

چگونه مستقیما در داخل Google Sheets از سرویس مترجم گوگل استفاده کنیم؟

احتمالا همه می‌دانید که سرویس مترجم گوگل به شما امکان ترجمه قابل فهم کلمات و عبارات از زبانی به زبان دیگر را می‌دهد اما آیا می‌دانستید فرمولی وجود دارد که با استفاده از آن می‌توانید یک مجموعه از کلمات را به صورت مستقیم در داخل Google Sheets ترجمه…