چرا انسان در زمانی که از پدیده‌ای شگفت زده می‌شود جلوی دهانش را می‌گیرد؟

زمانی که انسان از پدیده‌ای عمیقا شگفت‌زده می‌شود، جلوی دهان خود را نمی‌گیرد؛ بلکه تنها جیغ می‌زند. اما گاهی پوشاندن دهان یک واکنش ثانویه است که در راستای تلاش فرد برای متعادل نمودن واکنش اولیه‌اش (جیغ …

چرا انسان در زمانی که از پدیده‌ای شگفت زده می‌شود جلوی دهانش را می‌گیرد؟ ادامه مطلب »