نوکیا EOS، تلفیق زیبایی و هیجان!

کمپانی نوکیا در طی چند روز گذشته سه تلفن هوشمند را معرفی و از ایشان رونمایی به عمل آورد اما هیچ یک آن طور که باید و شاید نتوانستند کانون توجه را برروی نوکیا، متمرکز سازند! …

نوکیا EOS، تلفیق زیبایی و هیجان! ادامه مطلب »