خداحافظی با جی‌میل و گوگل، راهکار یا خسارت؟!

اگر در خبرها خوانده باشید، «دبیر کارگروه مصادیق محتوای مجرمانه از فیلتر شدن قریب الوقوع گوگل و جی میل خبر داد. خرم آبادی در توضیح خبر فوق گفت: به دلیل درخواست‌های مکرر مردمی، سایت گوگل و جی‌میل …

خداحافظی با جی‌میل و گوگل، راهکار یا خسارت؟! ادامه مطلب »