درایو USB خود را قفل کنید!

با کمک برنامه مدیریت USB، درایوهای موجود سیستم‌تان را قفل کنید. با وجود تمام مزیت‌ها‌ی حافظه USB، این درایو می‌تواند به راحتی به عنوان سیستم انتقال بدافزارعمل کند. برنامه مدیریت USB به شما این امکان را …

درایو USB خود را قفل کنید! ادامه مطلب »