مرور برچسب

درخت پرتقال

آیا می‌دانید پرتقال چگونه و از کجا به‌وجود آمده است؟

با توجه به تحقیقات جدید و بر اساس یک تجزیه و تحلیل ژنتیکی تقریبا 60 نوع از درختان مرکبات پس از تغییرات ناگهانی در آب و هوا و در حدود 6 تا 8 میلیون سال پیش از هیمالیا به سایر نقاط جهان مهاجرت کردند و اکنون پس از گذشت این مدت، می‌توانیم به راحتی یک…