موتور دایرکتوری یاهو بعد از بیست سال فعالیت خاموش خواهد شد!

زمان زیادی از گسترده شدن استفاده از اینترنت نمی‌گذرد، در آن دوران موتور‌های جستجوی اینترنتی وجود نداشتند و به این دلیل دو تن از بنیانگذاران یاهو اقدام به ساخت وب سایتی با نام “راهنمای جری و …

موتور دایرکتوری یاهو بعد از بیست سال فعالیت خاموش خواهد شد! ادامه مطلب »