با مفهوم Nit یا روشنایی در تلویزیون و سایر نمایشگرها آشنا شوید

شدت رقابت میان سازندگان تلویزیون‌ها و نمایشگرها به سرعت در حال افزایش است و هر کدام از آنها درباره میزان nit‌های نمایشگر خود صحبت می‌کنند؛ اما یک nit چیست و چرا باید به آن توجه کنید؟ Nit‌ها واحد …

با مفهوم Nit یا روشنایی در تلویزیون و سایر نمایشگرها آشنا شوید ادامه مطلب »