بررسی و دانلود اپلیکیشن بیانک؛ تبدیل گفتار به نوشتار فارسی!

اپلیکیشن بیانک که در سلسله اپلیکیشن‌های کاربردی در زمینه تبدیل گفتار به نوشتار به بازار ایران عرضه شده است، ایده نو و جدیدی را ارایه نکرده ولی با توجه به کیفیتی که در عملکرد آن به …

بررسی و دانلود اپلیکیشن بیانک؛ تبدیل گفتار به نوشتار فارسی! ادامه مطلب »