چرا گردن زرافه‌ها تا این اندازه بلند است؟

بر اساس یک باور قدیمی گردن این حیوانات برای این منظور بلند شده است تا دسترسی آن‌ها به برگ‌ درختان بلند قامت امکان‌پذیر باشد. اما احتمال صحت داشتن این مسئله بسیار پایین است چرا که این …

چرا گردن زرافه‌ها تا این اندازه بلند است؟ ادامه مطلب »