سازگار و سایبروم متحد شدند!

دوشنبه ۲۰ شهریور، در طی سمنیاری که با حضور اصحاب رسانه و تنی چند از مدیران شرکت سازگار و سایبروم در محل دفتر مرکزی سازگار ارقام برگزار شد، این دو شرکت از عرضه محصولات سایبروم با …

سازگار و سایبروم متحد شدند! ادامه مطلب »