آشنایی با کوچک‌ترین ستاره‌ای که تاکنون کشف شده است

اختر‌شناسان یک ستاره در فاصله 600 سال نوری دورتر از زمین کشف کرده‌اند که می‌تواند تعریف ما نسبت به یک ستاره را تغییر دهد. EBLM J0555-57Ab که کوچک‌ترین ستاره کشف شده تا به امروز است، تنها …

آشنایی با کوچک‌ترین ستاره‌ای که تاکنون کشف شده است ادامه مطلب »