مرور برچسب

سرورهای HP

در مورد گزارش محرمانه پرفروش ترین سرورهای HP چه می دانید؟

همانطور که می دانید سرورها کامپیوترهای بسیار قدرتمندی جهت پردازش درخواست‌ها و تحویل داده‌ها به سایر کاربران از طریق اینترنت یا شبکه محلی می‌باشند. اکثر شبکه‌های کامپیوتری از یک، دو و یا چند سرور تشکیل‌ شده‌اند که وظایف مهمی را بر عهده دارند.…