مرور برچسب

سرویس پخش موسیقی

تعداد کاربران فعال ماهانه در سرویس پخش موسیقی اسپاتیفای از مرز 200 میلیون نفر گذشت

اسپاتیفای با برخورداری از 40 میلیون آهنگ در آرشیو خود قابلیت پخش موسیقی بر روی چندین پلتفرم را دارد. اکنون این شرکت اعلام کرده که تعداد کاربران فعال ماهانه آن از مرز 200 میلیون نفر فراتر رفته است. با این‌حال حتی با احتساب عضویت افراد در طرح‌های ممتاز…