مرور برچسب

سلاح هایپرسونیک

ارتش آمریکا سرعت سلاح‌های هایپرسونیک خود را به 6200 کیلومتر در ساعت می‌رساند!

ارتش آمریکا در حال‌حاضر بر روی حداقل پنج پروژه سلاح‌های هایپرسونیک مشغول کار است و به‌زودی قدم‌های بزرگی را در این زمینه برخواهد داشت. نانوتکنولوژی یکی از فناوری‌های مهمی است که این سیستم‌ها را قادر خواهد ساخت تا بتوانند در طول حرکت‌شان با سرعت ۵ ماخ…