مرور برچسب

سلب امتیاز همراه اول

شرایط سلب امتیاز سیم کارت‌های ایرانسل و همراه اول

سلب امتیاز سیم کارت‌های دایمی و اعتباری همیشه یکی از مشکلات اساسی مشترکین اپراتورهای مختلف بوده و قطعا از اطرافیان خود این جمله را شنیده‌اید که سیم کارتشان سلب امتیاز شده و دیگر دسترسی به آن ندارند. سلب امتیاز سیم کارت‌های دایمی و اعتباری معمولا…