مرور برچسب

سلول بنیادین جنینی

محققان موفق به تکثیر سلول‌های بنیادین جنینی با پرینت سه بعدی شدند!

تیمی از محققان چینی در یکی از دانشگاه‌های پکن موفق به ابداع راهی برای کشت و تکثیر سلول‌های بنیادین جنینی با استفاده از پرینتر سه بعدی شدند. این سلول‌ها مانند یک بلوک لگویی ارگانیک هستند که می‌توانیم با استفاده از آن‌ها در آینده اعضای بدن را در…