مرور برچسب

سه سال 1200 بار شارژ Cocorobo

جاروبرقی رباتیک شارپ: Cocorobo

به نظر می‌رسد جاروبرقی‌های رباتیک دارند راه خود را به سوی منازل باز می‌کنند و کم کم به وسیله‌ای عادی و شاید هم در آینده جایگزین جاروهای معمولی امروزی بدل می‌شوند. به طور حتم با این نوع جاروها یعنی رباتیک که بدون نیاز به انسان وظیفه خود را انجام…