مرور برچسب

سوئیچ ها

آموزش مقدمات شبکه (قسمت اول)

معرفي شبكه در تعريف يك شبكه به زبان ساده مي توان گفت مجموعه اي از كامپيوترهايي به هم متصل شده را يك شبكه مي نامند، يك شبكه از كامپيوترها مي تواند در يك اتاق، يك (Network) ساختمان، يك شهر و يا در چند كشور قرار داشته باشد، بنابراين لزوماً…