مرور برچسب

سوختن گوشی ها

لومیا 920 هم آتش گرفت!

این بار در برزیل نوکیا لومیا 920 هم وارد تیم آتش گرفته‌ها شد! البته بازهم کاربر این گوشی، با زرنگی خود توانست از آتش گرفتن و انفجار این گوشی جلوگیری کند! همان‌طور که گفتیم گوشی مورد بحث ما لومیا 920 است که درست پس از اتصال به شارژر شروع به داغ شدن…