مرور برچسب

سوختگیری

آیا بنزین زدن در اول صبح موجب کاهش هزینه‌ها می‌شود؟

این واقعیت دارد که بنزین در هنگام سرد بودن دارای تراکم بیشتری است. به عبارت دیگر، در ساعات اولیه صبح که دمای هوای بیرون خنک‌تر است، بنزین درون باک نیز متراکم‌تر خواهد بود. بنابراین یک دلیل محکم و منطقی در پشت این فرضیه (یا کشف جنجالی رانندگان شهر‌)…